En non-profit forening

Lad os klare alt det kedelige arbejde med tal.

I FDDB har vi dygtige medarbejdere med store kompetencer indenfor regnskab og økonomi.

Her ses nogle af de opgaver, vi kan udføre for jeres institution:

Budget
Årsbudgetter til kommunen
Budgetkontrol og løbende økonomistyring
Budgetrapportering til bestyrelsen herunder evt. deltagelse i budgetmøder

Løn og regnskab
Lønkørsler herunder vikarlønninger
Ferieregnskab
Lønsumsstyring
Kontering og bogføring
Afstemning af udlægskasse
Årsregnskab årsrapport og revision
Netbank
Afregning ved mer- eller mindreindskrivning af børn
Hjemtagelse af refusioner for barsel, flexjob, skånejob mv.
Justering af fejlfakturering

Har du spørgsmål+ Klik her og skriv til os.

Print Friendly, PDF & Email