En non-profit forening

Administration og drift.

Lad os hjælpe med papirarbejdet og de praktiske driftsopgaver.

I FDDB har vi dygtige og erfarne medarbejdere, der gennem mange år, har rådgivet og hjulpet institutioner med administrationsspørgsmål og de mange store, tunge og tidskrævende driftsopgaver.

Vi har kompetencer og erfaring bl.a. inden for følgende områder:

 

Forhandling med faglige organisationer ved afskedigelser, omlægninger mv.
Konflikthåndtering – internt og eksternt.
Ad hoc deltagelse i arbejdsgrupper.
Bistand ved udarbejdelse af personalepolitikker, sikkerhedsarbejde- og regler, APV.
Uddannelse af nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Adgang til kontormaskiner og AV-udstyr.
Fotokopiering.
Pedelfunktion.
Sekretariatsfunktion for hovedbestyrelse og forretningsudvalg.
Oprettelse, ændring mv. af data om medarbejdere i Outlook, SAP og Acadre.
Jobannoncer, udarbejdelse af afslag mv. Udarbejdelse af ansættelsesbreve.
Administration af syge-dagpenge.
Udarbejdelse af høringssvar mv. til bl.a. kommuner.
Rabatordninger via fællesindkøb.
Forsikringsadministration, herunder forhandling af vilkår.
Rådgivning vedr. drift og administration generelt.


Har du spørgsmål? Klik her og skriv til os.

Print Friendly, PDF & Email