En non-profit forening

Historien bag FDDB

Historien bag FDDB

Vi – Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa (FDDB) – er en non-profit forening, som sikrer, at forældrene har reel indflydelse på driften af de selvejende danske daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

FDDB blev stiftet den 8. november 1938 i en tid, hvor de nationale spændinger mellem dansk og tysk var skærpet i Sønderjylland. Gode børnepasningsforhold blev dengang anvendt som et bevidst middel i nationalitetskampen. Dette fik en kreds af dansksindede borgere i Aabenraa til at gå sammen for at videreføre en lukningstruet dansk børnehave og samtidig kæmpe for oprettelse af flere institutioner. Foreningens første formand, J.P. Caspersen, blev siddende som en ivrig formand og forkæmper for kvalitet i børne- og ungdomsinstitutionerne helt frem til 1978. For at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne er FDDB også det centrale ”servicecenter” for de daginstitutioner, som er knyttet til foreningen:

  • Vort pedelværksted foretager reparation og vedligeholdelse af institutionsbygningerne og anlægget omkring bygningerne: Vi udbedrer skader, forbedrer og reparerer, slår græs, rydder sne samt fremstiller eller reparerer inventar og legeredskaber. Pedelværkstedet råder også over en certificeret legepladsinspektør.
  • Vort administrationskontor udfører det administrative arbejde for hver enkelt institution. Vi udarbejder budgetter til kommunen, foretager løbende kontrol af budgettet, lønudbetalinger, udbetaling af kontanter til institutionerne, institutionernes bogføring, rådgivning i personalesager, forhandlinger med de faglige organisationer samt en lang række andre tidskrævende funktioner, herunder bl.a. undervisning af bestyrelsesmedlemmer og meget mere.

Det er forældrene til børnene i foreningens institutioner, der leder foreningen: Én gang årligt afholder FDDB sin ordinære generalforsamling. Blandt foreningsmedlemmerne vælges 9 repræsentanter til Hovedbestyrelsen (HB). Den består herudover af 1 bestyrelsesmedlem fra hver enkelt institution samt 1 personalerepræsentant.

Blandt Hovedbestyrelsens medlemmer vælges syv repræsentanter til Forretningsudvalget (FU), som varetager den overordnede ledelse af foreningens arbejde.

Vore institutioner er gode, men ikke dyrere. Prisen for at have et barn i en af de selvejende institutioner, som er tilknyttet FDDB-samarbejdet, er den samme som i de kommunale institutioner.

FDDB driver i dag 16 selvejende institutioner og yder administrativ og teknisk bistand til Rudolf Steiner Børnehaven og Søgården. For alle institutioner er der indgået driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune. Herudover ydes lønteknisk bistand til andre institutioner.

I forhold til Aabenraa Kommune betragter vi os som både entreprenør og samarbejdspartner. Vi har f.eks. stået sammen om at indføre pasningsgaranti for børn under skolealderen. Men som en forældredreven forening kæmper vi på børnenes vegne, når det handler om at sikre kvaliteten i vore børns daginstitutioner. FDDB’s budskab er klart: Høj kvalitet i institutionerne. FDDB er i øvrigt uafhængig af fag- og partipolitiske interesser, men er naturligvis underlagt realiteternes verden med vanskelige økonomiske forhold i kommunerne.

Vi har tanke for helheden og blik for detaljen Vi drives af værdier som faglighed, engagement, fællesskab, tryghed, synlighed, troværdig, medindflydelse og respekt.

Bliv en del af det forpligtende og udviklende fællesskab i FDDBEnhver, der er enig i foreningens formål, kan blive medlem af FDDB. Med sammenlægningen af de hidtidige kommuner til store enheder, er vi sikre på, at FDDB er forældrenes bedste garanti for, at de får indflydelse på den institution, hvor deres børn tilbringer en væsentlig del af deres tid. Vi tror på, at kommunesammenlægningerne øger behovet for interessefællesskaber.

  • Vi skaber livskompetencer hos børn
  • Vi møder udfordringer med kreativitet
  • Vi målretter tilbud til det enkelte barns særpræg

Vi har aktive forældre og anvender deres ressourcer

Profilbrochuren ses i pdf-format ved at klikke her

 

Print Friendly, PDF & Email