En non-profit forening

Bestyrelsen

Det er forældrene til børnene i foreningens institutioner, der leder foreningen.

Én gang årligt afholder FDDB sin ordinære generalforsamling.

FDDB ledes af en bestyrelse bestående af 7 personer. Heraf vælges 2 personer af og blandt FDDB´s medlemmer på den ordinære generalforsamling. 3 personer vælges ligeledes af FDDB´s medlemmer på den ordinære generalforsamling, men blandt de til FDDB tilsluttede institutioners bestyrelser. 2 personer vælges af og blandt institutionsledergruppens medlemmer på et ledermøde, som afholdes forud for generalforsamlingen.

Vore institutioner er gode, men ikke dyrere. Prisen for at have et barn i en af de selvejende institutioner, som er tilknyttet FDDB-samarbejdet, er den samme som i de kommunale institutioner.

Print Friendly, PDF & Email